Lukk

Bestill en gratis tilbakeringing

captcha
Obligatoriske felt er merket med en stjerne *

Godkjenninger

Land Anleggsgartner AS består av et lag med godt kvalifiserte anleggsarbeidere og anleggsgartnere. I virksomheten er kompetansen fordelt på de arbeidsoppgavene som skal gjøre. I tillegg til fagbrev i anleggsgartnerfaget, mekaniske fag og nødvendige førerkort har Land Anleggsgartner AS og de ansatte følgende godkjenninger.  

Godkjenningsmerke

Sentral godkjenning kl 1

Godkjenningsbeviset avspeiler Land Anleggsgartners gjennomføringsevne og samlet relevant fagkompetanse hos alle ansatte. Det stilles krav om at selskapet har et styringssystem med gode styringsrutiner og sjekklister som er tilpasset foretakets virke og godkjenningsområdene selskapet har sentral godkjenning for.

Godkjenningsordningen er offentlig og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet

ADK1 sertifikat

ADK-sertifikat dekker de krav som må stilles til personell som skal stå for gjennomføring av et ledningsnett for vann- og avløp.

Godkjenningsordningen forvaltes av Norsk Vann gjennom rådet for ADK

Plantevernsertifikat - Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis.

Arbeid på eller langs vei - Arbeidsvarslingssertifikat

For de som skal arbeide på eller langs en veg arbeides det på en potensielt farlig arbeidsplass. Derfor er det og påkrevd, at de som arbeider på slike steder vet noe om farene ved dette, og hva man kan gjøre for å redusere risikoen for å komme til skade, eller utsette andre for skade.

Godkjenningsordningen er offentlig og forvaltes av Statens vegvesen

Godkjent lærebedrift i Anleggsgartnerfaget

En opplæringsbedrift er en privat bedrift eller virksomhet i offentlig sektor som er godkjent til å ta inn lærlinger/lærekandidater

For Anleggsgartnerfaget er det blandt andre Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, SOA som forvalter ordningen